Mae’r erthygl hon yn crynhoi trafodion o gynulliad rhyngwladol o arbenigwyr ym meysydd Asesiadau o’r Effaith ar Iechyd (AEIau) ac Iechyd ym Mhob Polisi (HiAP) a gynhaliwyd ym mis Gorffennaf 2019 yn Barcelona, Sbaen. Roedd y cyflwyniadau a’r trafodaethau panel yn cynnwys gwahanol fodelau, arferion gorau, a gwersi a ddysgwyd, gan gynnwys gan y llywodraeth, banciau rhyngwladol, melinau trafod, a’r byd academaidd. Trafododd y cyfranogwyr syniadau o bob cwr o’r byd ar gyfer cydweithredu traws-sector i hybu iechyd.

Awduron: Bethany Rogerson, Ruth Lindberg+ 8 mwy
, Fran Baum, Carlos Dora, Fiona Haigh, Arielle McInnis Simoncelli, Lee Parry-Williams, Genandrialine Peralta, Keshia M. Pollack Porter, Orielle Solar
Chwilio'r holl adnoddau