Adolygiad o’r fframwaith deddfwriaethol a pholisi ar gyfer rhannu gwybodaeth am gleifion mewn perthynas ag iechyd rhywiol yng Nghymru. Mae’r papur hwn yn cyflwyno cyfres o opsiynau i swyddogion y gellid eu cymryd i wella gofal cleifion, tra’n ceisio parchu cyfrinachedd a chynnal ymddiriedaeth hefyd.

Awduron: Adam Jones, Zoë Couzens+ 6 mwy
, Amanda Davies, Sarah Morgan, Rachel Drayton, Catherine Moore, Jane Evans, Lisa Partridge
Chwilio'r holl adnoddau