Llythyr yn galw ar y Deyrnas Unedig i fynd i’r afael â her iechyd cyhoeddus driphlyg covid-19, newid yn yr hinsawdd, a Brexit.

Awduron: Liz Green, Sara Wood+ 1 mwy
, Mark Bellis
Chwilio'r holl adnoddau