Mae’r adroddiad hwn yn edrych yn fanwl ar brofiad yr heddlu yn ystod rhaglen genedlaethol o drawsnewid a newid diwylliannol. Mae’r adroddiad yn cynnwys cyfweliadau gyda swyddogion yr heddlu a staff a dderbyniodd Hyfforddiant ACE TIME. Mae’n archwilio ei safbwyntiau ar effaith yr hyfforddiant ar eu gwybodaeth a’u hymarfer a’u hagweddau tuag at y gwasasnaeth Cydlynydd ACE a gyflwynodd yr hyfforddiant a’r cymorth parhaus i blismona gweithredol.

Awduron: Hayley Janssen, Sophie Harker+ 4 mwy
, Emma Barton, Annemarie Newbury, Bethan Jones, Gabriela Ramos Rodriguez
Chwilio'r holl adnoddau