Mae’r Siarter ar gyfer Partneriaethau Iechyd Rhyngwladol yng Nghymru, a ddatblygwyd gan Ganolfan Ryngwladol Cydlynu Iechyd (IHCC), Iechyd Cyhoeddus Cymru, yn seiliedig ar hanes Cymru o gyflawni a dysgu yn y maes hwn ac mae’n amlinellu pedair sylfaen partneriaethau iechyd rhyngwladol llwyddiannus. Y llofnodwyr yw sefydliadau iechyd yng Nghymru sydd wedi ymrwymo i’r sylfeini hyn, sy’n gwerthfawrogi ac yn cydnabod y manteision i’n partneriaid dramor yn ogystal â’r buddion i’r GIG a chleifion yng Nghymru.

Awduron: Lauren Couzens (née Ellis), Mark Bellis+ 7 mwy
, Susan Mably, Malcolm Ward, Chris Riley, Gill Richardson, Beth Haughton, Tony Jewell, Hannah Sheppard
Chwilio'r holl adnoddau