Nod yr adolygiad hwn oedd cyfosod ymchwil sy’n archwilio effaith ffactorau risg ymddygiadol sy’n aml yn gysylltiedig â chlefydau nad ydynt yn heintus ochr yn ochr â’r risgiau o gael, neu o gael canlyniadau mwy difrifol, yn sgil clefydau heintus.

Awduron: Sara Wood, Sophie Harrison+ 4 mwy
, Natasha Judd, Mark Bellis, Karen Hughes, Andrew Jones
Chwilio'r holl adnoddau