Mae’r papur trafod yn amlygu sut, ar hyn o bryd, y mae stoc dai Cymru yn un o’r lleiaf effeithlon o ran ynni yn Ewrop. Mae’r papur hwn wedi tynnu sylw at y ffaith y gall ymdrechion i wella effeithlonrwydd ynni aelwydydd gael effaith gadarnhaol ar uchelgeisiau ar gyfer datgarboneiddio a newid yn yr hinsawdd.

Awduron: Adam Jones, Leanna Davies
Chwilio'r holl adnoddau