Cafodd hysbysiadau diogelu’r heddlu dros gyfnod o flwyddyn i awdurdod lleol yng Nghymru eu paru â chofnodion gofal cymdeithasol i ddeall lefelau y bobl agored i niwed a nodwyd gan yr heddlu a’u canlyniadau ar ôl eu cyfeirio at y gwasanaethau cymdeithasol.

Awduron: Kat Ford, Annemarie Newbury+ 6 mwy
, Meredith Zoe, Jessica Evans, Karen Hughes, Janine Roderick, Alisha Davies, Mark Bellis
Chwilio'r holl adnoddau