Mae Uned Atal Trais Cymru gwnaethom gomisiynu Sefydliad Iechyd y Cyhoedd, Prifysgol John Moores Lerpwl i werthuso dull iechyd cyhoeddus system gyfan yr Uned o atal trais.

Bydd yr adroddiad hwn, ynghyd â gwerthusiad o’r System Gwyliadwriaeth a Dadansoddi Trais yng Nghymru, yn cefnogi’r UAT i ddatblygu ymhellach ei ddull iechyd cyhoeddus system gyfan o sicrhau newid gwirioneddol a pharhaol i bobl Cymru.

Awduron: Hannah Timpson, Beccy Harrison+ 2 mwy
, Nadia Butler , Zara Quigg
Chwilio'r holl adnoddau