Er bod y cysylltiad rhwng digwyddiadau trawmatig a chanlyniadau iechyd gwael yn cael ei gofnodi’n gyson, mae terminoleg a chydrannau dulliau ac arferion sy’n gysylltiedig â thrawma a astudiwyd gan ymchwilwyr ac a ddefnyddir gan ymarferwyr wedi’u cyflwyno’n llai clir a chyson. Nod yr astudiaeth hon yw archwilio’r derminoleg a’r iaith a ddefnyddir mewn perthynas â’r cysyniad o wedi’i lywio gan drawma.

Awduron: Samia Addis, Tegan Brierley-Sollis+ 2 mwy
, Vicky Jones, Caroline Hughes
Chwilio'r holl adnoddau