Diben yr Ymweliad Astudio hwn oedd rhoi cyfle i rannu syniadau ac ymagweddau ymarferol tuag at gysylltu’r agenda datblygu cynaliadwy ac iechyd a lles y boblogaeth ar draws cyd-destunau strategol a gweithredol.

Awduron: Malcolm Ward, Mariana Dyakova
Chwilio'r holl adnoddau