Dyma un mewn cyfres o adroddiadau byr sy’n archwilio’r achos dros fuddsoddi mewn gweithgareddau ataliaeth. Mae pob adroddiad yn cynnwys adolygiad o’r llenyddiaeth sydd, er nad yw’n hollgynhwysol, yn ceisio rhoi trosolwg i’r darllenydd a’u cyfeirio at fwy o wybodaeth i’r rhai sydd angen mwy o fanylion.

Awduron: Sara Long, Liz Green+ 3 mwy
, Joanna Charles, Mark Bellis, Rhiannon Tudor Edwards
Chwilio'r holl adnoddau