« Cyfeiriadur staff
Abigail Malcolm (née Instone) profile photo placeholder image

Ymunodd Abby â’r Tîm Iechyd Rhyngwladol ym mis Mehefin 2021 ar ôl gweithio i ICC yn y tîm Ymchwil a Gwerthuso, gan ganolbwyntio ar adolygiad yn edrych i mewn i fynediad at gyflogaeth dda, deg. Mae Abby yn cefnogi’r gwaith Sganio Gorwelion Rhyngwladol, gan goladu a syntheseiddio tystiolaeth ryngwladol. Treulir ei hamser rhydd yn bod yn greadigol a chreu crefftau.

Adnoddau diweddaraf Gweld yr holl