« Cyfeiriadur staff

Ymunodd Adele â Chyfarwyddiaeth Polisi ac Iechyd Rhyngwladol, Canolfan Gydweithredu WHO ar Fuddsoddi ar gyfer Iechyd a Llesiant (WHO CC) ym mis Ebrill 2016. Gan weithio’n uniongyrchol i’r Pennaeth Cynllunio a Chymorth Busnes, mae Adele yn darparu cymorth i ddatblygu a chyflywno’n lleol nifer o weithgareddau gweithredol a busnes ar draws y Gyfarwyddiaeth gan gynnwys rheoli’r broses penodi hyd ymddeoliad llawn, ymsefydlu dechreuwyr newydd, recriwtio TRAC a’r broses ar gyfer ymadawyr. Mae Adele hefyd yn gyfrifol am fonitro rheolaeth nifer o weithgareddau corfforaethol gan gynnwys Safonau Iechyd a Gofal, gwella busnes, monitro cydymffurfiaeth, cyllid, TG ac AD.