« Cyfeiriadur staff

Ar hyn o bryd mae Dr Alex Walker yn gweithio yn Uned Atal Trais Cymru fel y Swyddog Canlyniadau Atal Trais. Mae rôl Alex yn cynnwys cynnal ymchwil, arwain y gweithgaredd gwerthuso yn yr Uned, a dadansoddi data trais o bob cwr o Gymru. Yn ei hamser hamdden, mae Alex yn chwarae’r bas dwbl i Gerddorfa Ffilharmonig Caerdydd ac yn mwynhau mynd â’i chi am dro.

Adnoddau diweddaraf Gweld yr holl