« Cyfeiriadur staff
Bronwyn Roane profile photo placeholder image

Mae Bronwyn wedi gweithio fel Therapydd Galwedigaethol (OT) ers iddi gymhwyso yn 2009. Yn wreiddiol o Dde Affrica, mae hi wedi bod yn gweithio yn y GIG ers 11 mlynedd, gan weithio’n uniongyrchol gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd. Mae hefyd wedi datblygu i rolau arweinyddiaeth uwch ym maes therapi galwedigaethol i blant. Dangosodd ei gwaith iddi bwysigrwydd rhoi’r cymorth cywir ar yr adeg iawn i blant, pobl ifanc a theuluoedd. Yn ogystal, mae’n angerddol am wasanaethau sydd ar gael i bawb sy’n cael eu cynllunio gan y bobl sy’n eu defnyddio.

Mae Bronwyn yn gyffrous i fod yn cychwyn ar lwybr gyrfa newydd yn Hyb ACE Cymru ac mae’n teimlo’n gryf iawn am Drawma ac Ymarfer ym maes Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACE) sy’n seiliedig ar Wybodaeth