« Cyfeiriadur staff

Ymunodd Bryony â WHO CC yn 2020 fe Arweinydd Cyfathrebu i Uned Atal Trais Cymru. Yn ei swydd, mae Bryony yn gyfrifol am bob gweithgaredd cyfathrebu allanol ar gyfer y VPU. Mae Bryony yn gweithio’n agos gyda chydweithwyr mewn sefydliadau partner i weithredu strategaeth gyfathrebu sydd yn cefnogi ymagwedd iechyd y cyhoedd tuag at atal trais ac mae’n cyfathrebu ein hymagwedd tuag at ein partneriaid cenedlaethol a rhyngwladol.

Adnoddau diweddaraf Gweld yr holl