« Cyfeiriadur staff

Sumina yw’r Cyfarwyddwr Cenedlaethol Polisïau ac Iechyd Ryngwladol, Canolfan Gydweithredu WHO ar Fuddsoddi ar gyfer Iechyd a Llesiant, lle mae wedi gweithio ers 2015. Cyn ei swydd bresennol, roedd yn ymgynghorydd yn nhîm iechyd y cyhoedd lleol Powys am dair blynedd. Gweithiodd Sumina mewn meddygaeth gyffredinol cyn gwneud hyfforddiant iechyd y cyhoedd yn Nwyrain Canolbarth Lloegr, lle cynhaliodd brosiectau ar lefel leol a rhanbarthol.

Adnoddau diweddaraf Gweld yr holl