« Cyfeiriadur staff

Elsie yw Cynorthwyydd Personol/Uwch Weinyddwr Dr. Liz Green. Cyn gweithio i Iechyd Cyhoeddus Cymru, Elsie oedd Rheolwr Swyddfa Elusen Mind Bryste. Mae hi wedi gweithio a byw mewn gwahanol wledydd dros y blynyddoedd, gan gynnwys treulio 3 blynedd yn Sri Lanka lle bu’n rheoli cwmni cyfreithiol mawr. Mae Elsie yn mwynhau teithio a dawnsio yn ei hamser hamdden.