« Cyfeiriadur staff

Emma yw’r Rheolwr Canlyniadau Atal Trais i Uned Atal Trais Cymru. Mae ei swydd yn cynnwys datblygu sail dystiolaeth wedi ei harwain gan ddata ar gyfer atal trais ac ymarfer sy’n wybodus am drawma ac ymestyn y system Gwyliadwriaeth a dadansoddi Trais i ymagwedd Cymru Gyfan. Yn flaenorol, mae Emma wedi gweithio yn WHO CC yn arwain tîm ymchwil i gyflawni nifer o brosiectau ymchwil a gwerthuso ar Raglen Ymagwedd Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACE) tuag at Blismona Bod yn Agored i Niwed (Cronfa Trawsnewid yr Heddlu) a’r Prosiect Ymyrraeth Gynnar ac Ataliaeth.

Adnoddau diweddaraf Gweld yr holl