« Cyfeiriadur staff

Mae’r Athro Jo Peden yn Ymgynghorydd Iechyd y Cyhoedd ac Iechyd Rhyngwladol yn y Tîm Polisi ac Iechyd Rhyngwladol. Mae ganddi Gadair Athro er Anrhydedd o Brifysgol Wolverhampton yn ymwneud â’i gwaith ar atal trais, gwella iechyd merched a phlant yn y carchar a gwerthuso newid systemau cymhleth. Mae hi wedi gweithio cyn hyn i Uchel Gomisiynydd y Cenhedloedd Unedig dros Ffoaduriaid (UNHCR) ym Malaysia a Sefydliad Bwyd ac Amaeth y Cenhedloedd Unedig (FAO) yn Rhufain ac fel Dirprwy Gyfarwyddwr Rhaglenni Iechyd y Cyhoedd ar gyfer Public Health England South, gan arwain ar anghydraddoldebau iechyd. Yn 2019 helpodd Jo i sefydlu Partneriaeth Atal Trais Gorllewin Canolbarth Lloegr sy’n defnyddio dull iechyd y cyhoedd o atal trais. Mae hi hefyd wedi gweithio yn y gorffennol fel Ymgynghorydd Diogelu Iechyd.

Adnoddau diweddaraf Gweld yr holl