« Cyfeiriadur staff
Joanne Morris profile photo placeholder image

Mae Jo yn Gynorthwyydd Personol i Mariana Dyakova ac yn Swyddog Cymorth Prosiect. Mae cyflogaeth flaenorol Jo wedi cynnwys bod yn Arweinydd Tîm Gweinyddol ar gyfer Tîm Adnoddau Cymunedol yn Ymddiriedolaeth GIG Caerdydd a’r Fro, Cynorthwyydd Personol/Gweinyddwr ar gyfer Arfarnu a DPP Meddygon Teulu yng Nghymru a rolau gweinyddol amrywiol yn yr Ysbyty Deintyddol. Yn ei hamser hamdden mae Jo yn mwynhau cerdded, darllen a phobi.