« Cyfeiriadur staff

Graddiodd Kat o Brifysgol Fetropolitan Abertawe gyda BA (Anrh) mewn Dylunio ar gyfer Hysbysebu. Ymunodd fel Cynorthwyydd Personol i Ashley Gould ym mis Hydref 2021 ac mae ganddi gefndir gweinyddiaeth yn y sector cyhoeddus a’r sector preifat fel ei gilydd. Mae Kat yn unigolyn creadigol sy’n hoff iawn o gerddoriaeth a bod yn gynaliadwy, felly mae wedi dechrau ei busnes ei hun eleni’n gwneud hetiau ar gyfer gwyliau gan ddefnyddio deunyddiau wedi’u huwchgylchu.