« Cyfeiriadur staff

Mae Kath yn Brif Swyddog Datblygu Asesu’r Effaith ar Iechyd yn Uned Gymorth Asesu’r Effaith ar Iechyd Cymru (WHIASU).  Mae ei chefndir fel ymchwilydd yn y gwyddorau cymdeithasol, polisi cymdeithasol, troseddeg ac ystadegau, ar ôl gweithio’n flaenorol fel Ymchwilydd Iechyd y Cyhoedd yn Iechyd Cyhoeddus Cymru, Uwch Swyddog Ymchwil i’r Swyddfa Ystadegau Gwladol ac fel Statistical Analyst for Statistics New Zealand. Mae gan Kath MSc mewn Dulliau Ymchwil Gymdeithasol a BSc Anrhydedd Dosbarth Cyntaf mewn Polisi Cymdeithasol a Throseddeg, y ddwy radd wedi’u hennill o Brifysgol Caerdydd. Mae hi hefyd yn Ymarferydd Rheoli Prosiect PMQ.  Mae gan Kath ddiddordeb mewn archwilio sut y gellir defnyddio Asesiad o’r Effaith ar Iechyd (HIA) fel llwyfan ar gyfer mesur gwerth cymdeithasol, ac mae’n darparu cyngor, hyfforddiant ac arweiniad ar ddefnyddio HIA.

Adnoddau diweddaraf Gweld yr holl