« Cyfeiriadur staff
Katie Cresswell profile photo placeholder image

Ers gorffen ei gradd Meistr mewn Seicoleg Defnyddwyr a Busnes yn 2019, mae Katie wedi’i chyflogi gan Brifysgol Bangor a Iechyd Cyhoeddus Cymru, ac ar hyn o bryd mae’n gweithio gyda’r Uned Gydweithredu Iechyd y Cyhoedd a’r tîm Polisi. Mae hi wedi bod yn rhan o sawl prosiect ymchwil sy’n canolbwyntio ar blant a phobl ifanc, trais a newid yn yr hinsawdd. Mae Katie yn hoffi treulio ei hamser rhydd yn yr awyr agored ym myd natur neu yn y gegin yn pobi rhywbeth newydd.

Adnoddau diweddaraf Gweld yr holl