« Cyfeiriadur staff
Lesley Davies profile photo placeholder image

Ymunodd Lesley â Canolfan Gydweithredol Sefydliad Iechyd y Byd ar Fuddsoddi ar gyfer Iechyd a Llesiant (WHO CC) ym mis Mai 2022 i gyflenwi cyfnod mamolaeth fel Cynorthwyydd Personol i Rebecca Masters, Feddyg Ymgynghorol mewn Iechyd y Cyhoedd. Ers ymuno mae Lesley hefyd wedi cymryd y rôl fel Cynorthwyydd Personol i Ddirprwy Gyfarwyddwr Sumina Azam.
Cyn hynny bu Lesley yn gweithio mewn amrywiaeth o rolau o fewn CThEM a oedd yn cynnwys Adnoddau Dynol, Cydymffurfiaeth a Rheoli Adnoddau.
Mae Lesley yn mwynhau bywyd yn yr awyr agored ac yn treulio amser gyda’i theulu sydd wedi tyfu i fyny.