« Cyfeiriadur staff

Mae Menna yn Swyddog Polisi yn y Tîm Polisi. Gwnaeth hi ymuno ag Iechyd Cyhoeddus Cymru yn 2022. Mae Menna yn gweithio ar ddigartrefedd a chyfalaf cymdeithasol ac mae’n cydlynu ymatebion i ymgynghoriadau Iechyd Cyhoeddus Cymru. Cyn hynny, bu Menna yn gweithio ym maes polisi ac ymarfer mewn sefydliadau sector cyhoeddus a gwirfoddol gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd.

Adnoddau diweddaraf Gweld yr holl