« Cyfeiriadur staff
Michael Darke profile photo placeholder image

Ymunodd Michael â WHO CC yn 2017, yn cynorthwyo’r Hyb Iechyd a Chynaliadwyedd ar ôl gyrfa hir yn y GIG yng Nghymru gan symud i’r Tîm Rhyngwladol yn 2018. Gyda chylch gorchwyl ar draws y gyfarwyddiaeth, mae Michael yn rheoli gofynion llywodraethol y Ganolfan Gydweithredu, ynghyd ag adrodd i’r ddau yn fewnol yn Iechyd Cyhoeddus Cymru a chyda’n partneriaid rhyngwladol yn WHO, ynghyd â rhoi cymorth i swyddogaethau risg a chynllunio’r gyfarwyddiaeth.