« Cyfeiriadur staff

Mae Morgan wedi ymuno â’r ACE Hub yn ddiweddar fel Swyddfa Ymchwil Iechyd Cyhoeddus. Mae ganddi gradd mewn Seicoleg o Prifysgol Bryste. Mae ei phrofiad ymchwil blaenorol yn cynnwys dadansoddi data ansoddol a meintiol o fewn y sector cyhoeddus. Mae ganddi ddiddordeb mewn gwerthuso polisïau ac arferion presennol o fewn y sector VAWAG ac mae’n anelu at wella canlyniadau i ​dioddefwyr a goroeswyr trwy ei gwaith. Mae hi’n edrych ymlaen at datblygu’n broffesiynol ac yn bersonol trwy ei rôl, a chyfrannu at y gwaith anhygoel y mae’r tîm wedi’i wneud hyd yn hyn.