« Cyfeiriadur staff

Ymunodd Rajendra Kadel ag Iechyd Cyhoeddus Cymru (Iechyd Rhyngwladol WHO CC) ym mis Mawrth 2019 fel Economegydd Iechyd. Mae’n Economegydd Iechyd profiadol gyda chefndir iechyd y cyhoedd cryf. Mae Rajendra yn gyfrifol am gyflwyno achos rhaglenni iechyd y cyhoedd a gyflwynir gan Iechyd Cyhoeddus Cymru. Mae ganddo ddiddordeb arbennig mewn econometreg, dadansoddi effeithiolrwydd cost, elw cymdeithasol ar fuddsoddiad (SROI), asesu technoleg iechyd, modelu dadansoddol penderfyniadau, a gwyddor data mawr yn ymwneud ag iechyd y cyhoedd.

Cyn ymuno ag Iechyd Cyhoeddus Cymru, gweithiodd Rajendra yn Ysgol Economeg Llundain (economeg iechyd meddwl – 2013 i 2019), Achub y Plant (rhaglen iechyd mamau a phlant – 2011), Medical Emergency Relief International (rhaglen iechyd mamau a phlant a rheoli argyfwng – 2007 i 2010) a’r Adran Gwasanaethau Iechyd/Nepal (gofal iechyd cyffredinol – 2002 i 2004).

Mae gan Rajendra Radd Bagloriaeth Iechyd y Cyhoedd, Gradd Meistr Iechyd y Cyhoedd, Gradd Meistr Ewropeaidd mewn Systemau Iechyd Rhanbarthol a gradd Meistr mewn Cymdeithaseg. Cwblhaodd Rajendra ei radd Meistr mewn Athroniaeth (Economeg Iechyd) yn Ysgol Economeg Llundain (LSE) yn 2018 yn ystod ei swydd yn LSE.

Adnoddau diweddaraf Gweld yr holl