« Cyfeiriadur staff

Mae Samia yn ymchwilydd sydd â diddordeb arbennig mewn iechyd a llesiant plant a phobl ifanc. Mae gan Samia brofiad o weithio ar ystod o brosiectau ymchwil sy’n ymwneud ag iechyd a gofal cymdeithasol, yn enwedig profiad defnyddwyr gwasanaeth a gweithredu gwelliannau gwasanaeth. O fewn yr Hyb Cymorth ACE, bydd Samia yn cynnal adolygiad tystiolaeth o’r hyn sy’n gweithio o ran atal ac ymyrraeth gynnar o safbwynt ACEs ar lefel gymunedol.

Adnoddau diweddaraf Gweld yr holl