« Cyfeiriadur staff

Fel Swyddog Canlyniadau Atal Trais o fewn yr Uned Atal Trais, rôl Shauna yw gweithio gyda sawl ffynhonnell data ar drais ledled Cymru a chyfosod, cyflwyno, gwerthuso a dehongli’r canfyddiadau. Mae hi’n ymuno â ni ar ôl gweithio fel Cynorthwyydd Ymchwil gyda Grŵp Ymchwil Trais Prifysgol Caerdydd cyn hynny, lle gwnaed gwaith pwysig ar ymyrraeth trais mewn sefyllfaoedd amrywiol hefyd. Y tu allan i’r gwaith, mae Shauna yn mwynhau pobi, darllen a cherdded.