« Cyfeiriadur staff

Ers graddio ym Mhrifysgol Caerdydd gyda gradd Rheoli Busnes (Gweithredoedd a Logisteg), mae Sophie wedi gweithio fel cynorthwyydd gweithredol i ddylunydd deunydd llygaid, cynorthwyydd personol i swyddog diogelu plant a rheolwr cyfrif i gwmni dadansoddi caffaeliad. Ymunodd Sophie â PHW ym mis Medi 2019, fel rhan o’r tîm busnes a gweinyddu yng Nghyfarwyddiaeth Polisi, Ymchwil a Datblygu Rhyngwladol WHO CC. Mae Sophie yn Rheolwr Cymorth Busnes sy’n darparu cymorth rheoli busnes, corfforaethol a gweithredol i’r gyfarwyddiaeth, gan sicrhau cydymffurfiaeth ar draws nifer o feysydd yn unol â dangosyddion perfformiad allweddol, polisïau a gweithdrefnau llywodraethu.