« Cyfeiriadur staff

Ymunodd Zuwaira ag Iechyd Cyhoeddus Cymru fel Cydlynydd Iechyd Rhyngwladol yn 2023. Mae ganddi brofiad blaenorol o weithio gyda Sefydliadau Nid-er-elw Rhyngwladol ar eiriolaeth ac ymchwil Iechyd y Cyhoedd. Mae hi wedi gweithio yn y gorffennol mewn amryw o rolau Rheoli Rhaglenni yn Sefydliadau Nid-er-elw a Ariennir gan Bill a Melinda Gates yn Nigeria. Bu’n gweithio gyda’r Ganolfan Ymchwil a Phrosiectau datblygu, y Ganolfan Arloesi a Datblygu Newyddiaduraeth a Sefydliad Iechyd Cyhoeddus Gorllewin Affrica.

Mae hi hefyd wedi gweithio fel Newyddiadurwr a Gwiriwr Ffeithiau Iechyd y Cyhoedd gyda thai cyfryngau Nigeria gan gynnwys Premium Times, Dubawa a Dataphyte. Yn ogystal â hyn, mae hi wedi gweithio fel cynorthwyydd ymchwil gyda Phrifysgol Sheffield a Chyngor Dinas Sheffield yn cynhyrchu Asesiad Anghenion Strategol ar y Cyd o anghenion canser poblogaeth Sheffield.

Mae hi wedi derbyn Ysgoloriaeth Erasmus Mundus gan y Comisiwn Ewropeaidd a graddiodd o raglen gradd Meistr ddwbl Iechyd y Cyhoedd Ewropeaidd a chafodd BSc ac MPH o Brifysgol Sheffield ac MSc o Brifysgol Maastricht. Mae hi wedi ymrwymo i hyrwyddo mentrau iechyd y cyhoedd a hybu tegwch iechyd a chryfhau systemau iechyd, trwy gynhyrchu ymchwil ar sail tystiolaeth, cynllunio strategol a chydweithio effeithiol. Mae hi’n mwynhau teithio, ffotograffiaeth, gwrando ar afrobeats a gwylio anime yn ei hamser rhydd.