Infograffig sy’n tynnu sylw at gostau blynyddol profiadau niweidiol yn ystod plentyndod (ACEs) yng Nghymru. Mae profiadau niweidiol yn ystod plentyndod (ACEs) yn cynyddu risgiau unigolion o fabwysiadu ymddygiadau sy’n niweidio iechyd a datblygu afiechyd. Defnyddiwyd data arolwg ACE i gyfrifo cyfran yr ymddygiadau risg iechyd a’r cyflyrau iechyd allweddol y gellir eu priodoli i ACEs ac amcangyfrif y costau blynyddol cysylltiedig i Gymru.

Awduron: Karen Hughes, Kat Ford+ 1 mwy
, Mark Bellis
Chwilio'r holl adnoddau