Mae’r adroddiad hwn yn archwilio iechyd y boblogaeth mewn oes ddigidol ac yn canolbwyntio ar ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol yng Nghymru. Mae’r mewnwelediadau hyn yn ein helpu i ddeall yn well i ba raddau y mae pobl yng Nghymru yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol, a sut mae patrymau defnydd yn amrywio ar draws grwpiau poblogaeth. Mae’r canfyddiadau’n herio rhai rhagdybiaethau (er enghraifft, mai dim ond grwpiau oedran iau sy’n ymgysylltu â chyfryngau cymdeithasol), ac yn nodi cyfleoedd sy’n haeddu ystyriaeth bellach

Awduron: Jaio Song, Catherine Sharp+ 1 mwy
, Alisha Davies
Chwilio'r holl adnoddau