« Cyfeiriadur staff
Laura Evans profile photo placeholder image

Ymunodd Laura â WHIASU yn 2019 fel Ymarferydd Iechyd y Cyhoedd ar secondiad o’r tîm Ymchwil a Gwerthuso yn y sefydliad  Mae Laura yn gweithio ar Rwydwaith Ymarferwyr Asesu’r Effaith ar Iechyd (HIA) newydd yng Nghymru, ac yn helpu drwy ddarparu cyngor, hyfforddiant ac arweiniad ar ddefnyddio HIA a chyfrannu at yr HIA a gynhaliwyd yn Iechyd Cyhoeddus Cymru.  Mae Laura wedi gweithio yn y GIG ers 2011, ac yn y cyfnod hwn mae wedi cael ystod eang o brofiadau mewn rolau amrywiol.  Ymunodd Laura ag Iechyd Cyhoeddus Cymru yn 2014 ac yn y gorffennol mae wedi bod yn gyfrifol am gynorthwyo ymchwilwyr i sefydlu a chyflawni prosiectau ymchwil.

Adnoddau diweddaraf Gweld yr holl