« Cyfeiriadur staff

Bydd Laura yn llywio rhaglen IHCC, gan weithio gyda phartneriaid i gefnogi cydweithrediad amlddisgyblaethol traws-sector ar gyfer iechyd byd-eang a datblygiad rhyngwladol.
Mae Laura wedi ymuno â ni o Brifysgol Abertawe lle bu’n arwain rhaglen ymchwil ar iechyd a datgarboneiddio yn y DU ac yn rhyngwladol.