Mae’r adroddiad hwn yn ystyried dichonoldeb a derbynioldeb ymholiadau ACE o fewn cysylltiadau ymweliadau iechyd arferol, o safbwynt yr ymarferydd a’r defnyddiwr gwasanaeth, ac yn archwilio effaith y model ymholi a gyflwynwyd ar ymwybyddiaeth a sgiliau ymarferwyr, y berthynas defnyddiwr gwasanaeth-ymarferydd, ac iechyd a llesiant teuluoedd.

Awduron: Katie Hardcastle, Mark Bellis
Chwilio'r holl adnoddau