Yr Achos dros Fuddsoddi mewn Ataliaeth: Tai

Dyma un mewn cyfres o adroddiadau byr sy’n archwilio’r achos dros fuddsoddi mewn gweithgareddau ataliaeth. Mae pob adroddiad yn cynnwys adolygiad o’r llenyddiaeth sydd, er nad yw’n hollgynhwysol, yn ceisio rhoi trosolwg i’r darllenydd a’u cyfeirio at fwy o wybodaeth i’r rhai sydd angen mwy o fanylion.

Awduron: Sara Long, Liz Green+ 3 mwy
, Joanna Charles, Mark Bellis, Rhiannon Tudor Edwards

Siarter Partneriaethau Iechyd Rhyngwladol yng Nghymru

Mae’r Siarter ar gyfer Partneriaethau Iechyd Rhyngwladol yng Nghymru, a ddatblygwyd gan Ganolfan Ryngwladol Cydlynu Iechyd (IHCC), Iechyd Cyhoeddus Cymru, yn seiliedig ar hanes Cymru o gyflawni a dysgu yn y maes hwn ac mae’n amlinellu pedair sylfaen partneriaethau iechyd rhyngwladol llwyddiannus. Y llofnodwyr yw sefydliadau iechyd yng Nghymru sydd wedi ymrwymo i’r sylfeini hyn, sy’n gwerthfawrogi ac yn cydnabod y manteision i’n partneriaid dramor yn ogystal â’r buddion i’r GIG a chleifion yng Nghymru.

Awduron: Lauren Couzens (née Ellis), Mark Bellis+ 7 mwy
, Susan Mably, Malcolm Ward, Chris Riley, Gill Richardson, Beth Haughton, Tony Jewell, Hannah Sheppard

Adolygiad o Dystiolaeth Tai ac Iechyd ar gyfer HIA

Lluniwyd y ddogfen ganllaw hon gan Uned Gymorth Asesu Effaith ar Iechyd Cymru ar ran Iechyd Cyhoeddus Cymru i sicrhau bod penderfyniadau sy’n ymwneud â thai ac Asesu Effaith ar Iechyd yn cael eu gwneud ar sail tystiolaeth. Dylid ei darllen ar y cyd ag Asesu Effaith ar Iechyd: Canllaw Ymarferol (Chadderton et al., 2012) sy’n darparu canllawiau a phrofformâu manwl sy’n ymwneud ag Asesu Effaith ar Iechyd.

Awduron: Ellie Byrne, Eva Elliott+ 2 mwy
, Liz Green, Julia Lester

Canllaw Ymarferol i HIA

Mae canllaw HIA Cymru yn esbonio popeth am Asesu’r Effaith ar Iechyd (HIA) gan cynnwys sut i gwneud un fel rhan o’ch gwaith.

Awduron: Chloe Chadderton, Eva Elliot+ 3 mwy
, Liz Green, Julia Lester, Gareth Williams