Dr Mariana Dyakova MD, MPH, PhD, FFPHYmgynghorydd Iechyd y Cyhoedd, Arweinydd Iechyd Rhyngwladol

Dr Jo CharlesPennaeth Economeg a Gwerth Iechyd y Cyhoedd

Ashley GouldCyfarwyddwr Rhaglen – Uned Gwyddoniaeth Ymddygiadol / Ymgynghorydd Iechyd y Cyhoedd

Dr Liz GreenYn Ymgynghorydd mewn Iechyd Cyhoeddus, Polisi ac Iechyd Rhyngwladol/Cyfarwyddwr y Rhaglen ar gyfer Asesu’r Effaith ar Iechyd

Dr Rebecca HillCyfarwyddwr Rhaglen (Polisi Iechyd Cyhoeddus)

Rebecca MastersYmgynghorydd mewn Iechyd Cyhoeddus, Polisi ac Iechyd Rhyngwladol

Athro Jo PedenYmgynghorydd mewn Iechyd Cyhoeddus ac Iechyd Rhyngwladol

Elsie CarolinCynorthwy-ydd Personol

Alice ClineUwch Arbenigwr Newid Ymddygiad

Sue ColeCynorthwy-ydd Personol

Michael DarkeRheolwr Perfformiad a Llywodraethu

Hannah GentleCynorthwy-ydd Personol

Jo HarringtonSwyddog Gweinyddol ac Adnoddau

Zuwaira Paula HashimCydlynydd Iechyd Rhyngwladol

Laura HoltUwch Swyddog Iechyd Rhyngwladol

Karen HughesRheolwr Ymchwil a Datblygu Gallu

Rajendra KadelEconomegydd Iechyd

Nicky KnowlesUwch Arbenigwr Gwyddor Ymddygiad

Cathy MadgeUwch Reolwr Rhaglen, Economi Iechyd y Cyhoedd a Llesiant ar sail Gwerth

Abigail Malcolm (née Instone)Swyddog Datblygu Tystiolaeth Rhyngwladol

Joanne Morris Swyddog Cymorth Prosiectau/Cynorthwy-ydd Personol

Jason RobertsUwch Swyddog Ymchwil a Gwerthuso Gwyddor Ymddygiad

Leah Silva Uwch Bolisi a Swyddog Datblygu Tystiolaeth Rhyngwladol

James SmolinskiUwch Arbenigwr Gwyddor Ymddygiad

Daniela StewartSwyddog Datblygu Tystiolaeth Rhyngwladol

Anna Stielke Bsc, MscSwyddog Datblygu Tystiolaeth Rhyngwladol

Sara Cooklin UrbanoGwyddonydd Iechyd y Cyhoedd

Jonathan WestPennaeth Gwyddor Ymddygiad

Sara WoodYmchwilydd Iechyd y Cyhoedd